עקרונות הרייקי

* רק היום אברך ואודה על כל מה שיש לי.

* רק היום לא אכעס.

* רק היום לא אדאג.

* רק היום אבצע את עבודתי ביושר.

* רק היום אנהג בנדיבות ובנימוס כלפי שכניי וכלפי כל יצור חי.


                                                        * מיקאו אוסוי*